walk

Sosiaalialan kehittämistoiminnan asiantuntija

Pikassos on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Olemme voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistavat Hämeenlinnan, Tampereen ja Porin kaupungit. Toimipisteet sijaitsevat kussakin omistajakaupungissa. Toiminta-alueemme on Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta.
Lue lisää...

 

Vuoden 2015 alusta järjestetään koulutusta sosiaalihuoltolaista: Miten uusi laki muuttaa toimintaa?

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhteistyössä Aluehallintoviranomaisten, Valviran ja THL:n kanssa keväällä 2015 laajan koulutuskierroksen uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanosta. Koulutukset on suunnattu sekä sosiaalialan työntekijöille että sosiaalihuollon toimintaa johtaville henkilöille. Tarjolla on kaksi koulutuspäivää. Ensimmäisenä päivänä keskitytään lapsiperheiden asioihin ja toisena aikuisten kanssa työskentelyyn. Osallistujat voivat valita itseään kiinnostavan koulutuspäivän tai osallistua molempiin päiviin. Tässä linkki STM:n tiedotteeseen.

Lue lisää...

Hallituksen sote-järjestämislainesitys eduskunnalle

Hallitus antoi sote-järjestämislakiesityksen eduskunnalle.
Samalla julkistettiin sosiaali- ja terveysministeriön arviolaskelma kuntien
tulevista sote-kustannuksista.

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1897750#fi

Ajankohtaiskatsaus sote-uudistuksen valtakunnallisesta toimeenpanosta kunnille ja kuntayhtymille 3.12.2014

STM järjestää tilaisuuden, jossa käsitellään sote-uudistuksen valtakunnallista toimeenpanoa keskiviikkona 3.12.2014 klo 10-14.30. Tilaisuuden jälkeen järjestetään samassa tilassa noin klo 14.45-16 tietoisku Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategiasta.

STM:n sivuilta näet tilaisuuden kutsun ja ohjelman.

Voit seurata tilaisuutta webcasting-yhteydellä osoitteessa http://videonet.fi/stm/20141203/

Eduskunnan mietintö uudesta sosiaalihuoltolaista

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi mietintönsä uudesta sosiaalihuoltolaista:

Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta.

Lue lisää: http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/40.htx?id=7054 

 

Hallituksen esitys sote-laiksi valmistunut

Parlamentaarinen ohjausryhmä on sopinut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksestä:

Palvelujen tuottamisesta vastaavat kuntayhtymät, joita voi olla enintään 19. Lisäksi on määritelty kriteerit, jotka tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän pitää täyttää. Samoin on määritelty kuntien rahoitusvastuun perusteet sekä sosiaali- ja terveysalueet ja niihin kuuluvat kunnat.

Hallituksen lakiesitys annetaan eduskunnalle 4.12.2014.

Lue lisää...