Pikassos toteutti nykytilaselvityksen haastattelemalla 77 sosiaalialan ammattilaista kirjaamisen ja tilastoinnin nykytilasta. Raportissa esitellään tulokset ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset sekä kehittämisehdotukset. Raporttiin on myös koottu sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisen kehittämisen kokonaisuus. Lue lisää:Pikassos selvitti sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilaa ja kehittämistarpeita Pirkanmaalla

 

Tervetuloa  Pitkäjänteistä työtä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi – Lasten Kaste –seminaariin,  jonka järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman kanssa.

Seminaari pidetään 3.-4.11.2015  Tampereella, Tampere talo, Yliopistonkatu 55.  Seminaari päättää Lasten Kaste 2012-2015 –ohjelmakauden.  Seminaarin tarkoituksena on tarjota tietoa lasten, nuorten ja perheiden palveluista ja niiden kehittämisestä. Päivien aikana kuullaan palvelujen uusista toimintamalleista ja järjestämistavoista sekä Lasten Kaste 2012–2015 -kehittämistyön tuloksista.

Pikassos järjestää tämän vuotiset valtakunnalliset Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät 26.-27.8.2015 Tampereella Rosendahlissa. Päiville on kokoontumassa yli 80 sosiaalialan kehittämisen ammattilaista osaamiskeskuksista eri puolilta Suomea.

Osaamiskeskuspäivien teemana on 'Luovuus ja rohkeus hyvinvoinnin rakentajina'. Päivien aikana kuullaan kiinnostavia asiantuntija-alustuksia ja käydään yhteistä ajankohtaiskeskustelua sote-palveluiden ja sosiaalialan kehittämisen tulevaisuudennäkymistä. Päivät avaa Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

 

Selvityshenkilöryhmä on tehnyt ehdotuksensa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, itsehallintoalueiden perustaminen ja aluehallintouudistus voidaan toteuttaa ja sovittaa yhteen mahdollisimman sujuvasti. Ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen teettivät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö. Selvityksessä todetaan, että kuntaa suuremmat itsehallintoalueet tulisi perustaa niin, että alueiden väestöpohja, sote-infrastruktuuri ja taloudellinen kantokyky riittävät kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää selvityksen sisällöstä STM:n sivuilta

Monialainen, lapsilähtöinen työskentely lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheissa - lastensuojeluilmoituksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen

KUTSU TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISSEMINAARIIN TAMPEREELLA 3.9.2015 klo 8.00 - 15.30

Huom! Seminaaria voi seurata myös netissä osoitteessa http://videonet.fi/web/thl/2015-kasvunkumppanit/