Kansa-koulu II -hanke on alkanut!

Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. Pikassos toteuttaa hanketta yhdessä SONet BOTNIAn ja Vasson kanssa. Hankkeen valtionapuviranomaisena toimii THL ja hanketta hallinnoi Socom.

HUOM! Tampereella järjestetään ennen kesää vielä yksi kirjaamisvalmentajien valmennusryhmä. Valmennus on nelipäiväinen prosessi, johon liittyy myös ennakkotehtävä ja kaksi välitehtävää. Tällä hetkellä tiedossa on, että valmennukseen osallistuu ainakin Tampereen ja Valkeakosken työntekijöitä, mutta paikkoja voivat kysellä muutkin kunnat. Valmennuspäiviä ovat keskiviikot: 18.4., 25.4., 16.5. ja 30.5.2018. Valmennuspaikkana on Metson Pihlaja-sali. Lisätietoja sähköpostitse antaa Anni Kuhalainen.

***

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa-koulu -hanke oli valtakunnallinen hanke, joka toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Hanke sai rahoituksen THL:lta ja toimi ajalla 1.8.2015 – 31.12.2017. Tarkoituksena oli (1) tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia, (2) kehittää sosiaalialan henkilöstön osaamista ja valmiuksia tuottaa sosiaalihuollon asiakastietomallin mukaisia asiakastyön dokumentteja ja (3) tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Pikassoksen alueella Kansa-koulu -hanke järjesti esim. kirjaamisvalmennuksia, pääkäyttäjäverkoston tapaamisia sekä koulutustilaisuuksia. Materiaalia pääkäyttäjäverkoston tapaamisista sekä koulutuksista löydät hankkeen aineistopankista. Koko hankkeen loppuraportti valmistuu kevään aikana. Hankkeen tuotoksista voit lukea lisää Socomin sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu