Pikassos on mukana sekä kuntien että muiden yhteistyökumppaneiden hallinnoimissa hankkeissa. Osassa hankkeita Pikassos toimii asiantuntijaroolissa tai tietyn sopimuksen mukaan toteuttaa esim. hankkeeseen liittyviä arvointeja tai kyselyjä. Pikassoksessa toimii myös määräaikaisia hanketyöntekijöitä, jotka työskentelevät hankkeeissa sopimuksen mukaan.

Pikassoksessa nyt meneillään olevia hankkeita

Kansa-koulu II -hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla. Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.1.2018 – 31.12.2019. Pikassos toteuttaa hanketta yhdessä SONet BOTNIAn ja Vasson kanssa. THL toimii hankkeen valtionapuviranomaisena. Hankkeen virallisia sivuja ylläpitää hankkeen hallinoija Socom. Sivuilta löydät ajankohtaiset tapahtumat ja kaikki hankkeen tiedotteet. Kansa-koulun Pikassoksen alueen toimintaa koskevia materiaaleja löydät aineistokansiosta. Pikassoksessa toimii aluekoordinaattori 20% työpanoksella.

PRO SOS -hankekokonaisuuden päätavoite on vahva ja asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Hanke on saanut ESR-rahoituksen ajalle 1.8.2016-31.12.2018. Osahankkeita toteutetaan seitsemän osaamiskeskuksen alueella. Pikassoksessa työskentelee osahankkeen projektikoordinaattori. Hankkeen valtakunnalliset sivut löydät osoitteesta www.prosos.fi

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanona toteutetaan Pirkanmaalla Pippuri-hanke. Pippurissa ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat, PSHP sekä joukko kolmannen sektorin, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoita. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki. Yksi Pippuri-hankkeen projektikoordinaattoreista on sijoittunut Pikassokseen vastuualueenaan erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.

Vuosina 2015-2017 päättyneitä hankkeita

Kansa-koulu -hanke eli sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke oli valtakunnallinen ja se toteutettiin sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen ajalla 1.8.2015 – 31.12.2017.

Parempi Arki oli Kaste-hanke, jossa kehitettiin sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallista integraatiota Väli-Suomen alueella ajalla 1.3.2015 – 31.10.2017

KiTi-hanke - Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa 1.3.2014-28.2.2016

LasSe-hanke - Lastensuojelutarpeen selvittämisen kehittäminen Väli-Suomessa -hanke 1.4.-2013 – 31.10.2015

PPPR-hanke - Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille, Länsi-Suomen Kaste-ohjelma 1.8.2013-31.10.2015

SOS II - Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä 31.10.2013-30.10.2015

Päättyneitä Kaste-hankkeita aiemmilta vuosilta

KASPERI II

IKÄKASTE-ÄLDRE-KASTE II

Kansa-koulu-II-hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoa sosiaalialalla