Osa osaamiskeskusverkostoa

Osaamiskeskusten tehtävänä on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen tutkimus- ja opetustoiminnan ja kuntien käytännön työn välille. Osaamiskeskukset ovat avoimia, alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja. Niiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty, mikä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan.

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan perusrahoituksena on valtionavustus, mutta suuren osan rahoituksesta muodostavat erilaiset hankerahoitukset sekä palvelujen myyntituotot.

Sosiaalialan osaamiskeskuksia on maassamme 11. Osaamiskeskukset muodostavat koko maan kattavan tutkimus ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Verkosto toimii valtakunnallisten ohjelmien, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste), alueellisessa toimeenpanossa.

Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta. Osaamiskeskusten kehittämistä koordinoi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Lisätietoa sosiaalialan osaamiskeskuksista tästä.

Mitä Pikassos tekee?

  • verkostoi sosiaalialan toimijoita yhteiseen kehittämiseen
  • kehittää sosiaalialan palveluja yhteistyökumppanina kuntien kanssa
  • järjestää työkokouksia ja seminaareja
  • toimii asiantuntijana suunniteltaessa, toteutettaessa tai arvioitaessa kehittämisprosesseja ja -hankkeita
  • on linkkinä kuntien, ammattikorkeakoulujen ja yliopiston välillä
  • vaikuttaa toimillaan aktiivisesti asiakkaiden osallisuuden vahvistumiseen
  • omaa vahvaa sosiaalihuollon asiantuntemusta
  • tuottaa sosiaaliasiamiehen palveluja
  • toimii aktiivisesti sote- ja maakuntauudistuksessa

Pikassos Oy:n omistajat

Pikassos Oy:n omistavat Hämeenlinnan, Tampereen ja Porin kaupungit. Yhtiö on perustettu 21.11.2001. Yhtiön hallituksessa on omistajatahojen lisäksi edustus koulutuksen ja tutkimuksen organisaatioista.

Hallitus vuonna 2017

Muutosjohtaja Jukka Lindberg, Hämeen liitto (varalla Sirpa Ylikerälä)
Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen, Porin kaupunki (varalla Matti Järvinen)
Sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni, Riihimäen kaupunki (varalla Matti Valtonen)
Sosiaalijohtaja Taina Niiranen, Hämeenkyrö (varalla Leena Kivimäki)
Ylilääkäri Sari Mäkinen, PSHP (varalla Jan Löfstedt)
Virva-Mari Rask, Tampereen kaupunki (varalla Taru Kuosmanen)
Apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha, Tampereen yliopisto (varalla Aino Ritala-Koskinen)
Koulutuspäällikkö Outi Wallin, Tampereen ammattikorkeakoulu (varalla Satu Vaininen)
Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii toimitusjohtaja Tuula Tuominen