walk

Sosiaalialan kehittämistoiminnan asiantuntija

Pikassos on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Olemme voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistavat Hämeenlinnan, Tampereen ja Porin kaupungit. Toimipisteet sijaitsevat kussakin omistajakaupungissa. Toiminta-alueemme on Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta.
Lue lisää...

 

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan työpajat

Pikassos järjestää kevään aikana neljä sosiaalihuollon tiedonhallinnan työpajaa. Työpajat ovat osa EAKR:n ja Pirkanmaan liiton rahoittamaa projektia "Selvitys Pirkanmaan kuntien sosiaalihuollon tiedonhallinnasta".
Työpajoissa kuullaan alustavia tuloksia Pirkanmaan sosiaalipalvelujen dokumentoinnin ja tilastoinnin nykytila- ja kehittämistarveselvityksestä, tutustutaan kansallisiin tiedonhallinnan sanastoihin, luokituksiin ja asiakirjoihin sekä työskennellään kuntien kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseksi kunkin sektorin näkökulmasta.

Tiedonhallinnan työpajoja järjestetään neljälle eri sektorille.
Perjantai 20.3.2015 Vammaispalvelu, erityissuunnittelija Seija Junno
Ohjelma: Vammaispalvelujen tiedonhallinnan työpaja 20.3.2015

Tiistasi 24.3.2015 Aikuissosiaalityö, erityissuunnittelija Matti Mäkelä
Ohjelma: Aikuissosiaalityön tiedonhallinta 24.3.2015

Keskiviikko 15.4.2015 Ikäihmisten palvelut, suunnittelija Heli Toroska
Ohjelma: Ikäihmisten palvelujen tiedonhallinta 15.4.2015

Torstai 16.4.2015, Lastensuojelu, toimitusjohtaja Kristiina Laiho.
Ohjelma: Lastensuojelun dokumentaatio 16.4.2015

Työpajan valinta ja ilmoittautuminen viimeistään viikko ennen valittua työpajaa
https://www.webropolsurveys.com/S/872308E740C23C3C.par

Ilmoittautuneille lähetetään oman työpajan ohjelma myöhemmin.

Tervetuloa!             erityissuunnittelija Matti Mäkelä

Huoltaja-säätiön sote-seminaarin aineisto on julkaistu

Lisää aiheesta voit lukea Huoltaja-säätiön etusivulta palstalta. Aineisto löytty myös säätiön sivujen palstalta Seminaarit. www.huoltaja-saatio.fi

THL OPER-yksikkö järjestää seminaarin sote-tiedonhallinnan kehittämisestä 18.-19.3.2015 Turussa

OPERin yhteistyöseminaari - Asiakkaan ääni kuuluviin
Päivä: keskiviikko 18.3.2015 - torstai 19.3.2015
Paikka: Radisson Blu Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku

Seminaarissa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kansalliseen kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja, tiivistetään toimijoiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyötä sekä luodaan yhteistä näkemystä lähivuosien kehittämisen painopisteistä.

Kohderyhmä: Julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtajat ja tietohallintojohtajat, kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotoissa ja kehittämisessä mukana olevat toimijat, organisaatioiden viestinnästä vastaavat, edunvalvontaliitot ja järjestöt.

Ohjelma ja ilmoittautuminen THL:n tapahtumakalenterista https://tapahtumakalenteri.thl.fi/tapahtuma/1330103

Vuoden 2015 alusta järjestetään koulutusta sosiaalihuoltolaista: Miten uusi laki muuttaa toimintaa?

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhteistyössä Aluehallintoviranomaisten, Valviran ja THL:n kanssa keväällä 2015 laajan koulutuskierroksen uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanosta. Koulutukset on suunnattu sekä sosiaalialan työntekijöille että sosiaalihuollon toimintaa johtaville henkilöille. Tarjolla on kaksi koulutuspäivää. Ensimmäisenä päivänä keskitytään lapsiperheiden asioihin ja toisena aikuisten kanssa työskentelyyn. Osallistujat voivat valita itseään kiinnostavan koulutuspäivän tai osallistua molempiin päiviin. Tässä linkki STM:n tiedotteeseen.

Lue lisää...

Hallituksen sote-järjestämislainesitys eduskunnalle

Hallitus antoi sote-järjestämislakiesityksen eduskunnalle.
Samalla julkistettiin sosiaali- ja terveysministeriön arviolaskelma kuntien
tulevista sote-kustannuksista.

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1897750#fi