kesäkuva 2016

Olemme koostaneet Pikassoksessa uutiskirjeen, joka on ladattavissa tästä linkistä. Jatkossa uutiskirjeitä ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kansa-Koulu-hanke sekä Pikassoksen koordinoimat Pirkanmaan sosiaalialan kehittäjäryhmä ja aikuissosiaalityön työrukkanen järjestävät maanantaina 5.9.2016 klo 9-15 monialaisen palvelutarpeen arvioinnin koulutuspäivän Tampereella Sarviksen sosiaaliasemalla. Tilaisuus on suunnattu Pirkanmaan kunnissa aikuissosiaalityötä tekeville ja sosiaalityötä johtaville sekä asiasta kiinnostuneille yhteistyötahoille ja opiskelijoille. Koulutuspäivä on osallistujille maksuton. Ohjelma

Ilmoittautumisia toivotaan 29.8. mennessä oheisen linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/87070E6BC077863F.par

 

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja
määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohankkeen 2016 - 2020 (Kansa-hanke)
hankesuunnitelma on julkaistu. Suunnitelma löytyy osoitteesta http://www.julkari.fi/handle/10024/130563.
THL vastaa hankkeen johtamisesta ja tässä suunnitelmassa on kuvattu, miten
sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin etenee ja toteutetaan.

KiTi-hankkeessa kehitettiin sosiaalihuollon kirjaamista ja tilastointia Kanta-Hämeessä. KiTi-hankkeen loppuraportti ja kaikki tuotokset on julkaistu hankkeen sivuilla. Tuotoksina syntyi mm. Kirjaamisen oppaat (Effica ja Pro Consona), Tilastointisuunnitelma ja Koulutussuunnitelma tuleville vuosille sekä erillinen dokumentti ”Toteutuksen arviointia KiTi-hankkeessa pilotoiduista prosesseista, asiakirjoista ja luokituksista”. Pääset suoraan aineistokansioon tästä.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistyö jatkuu valtakunnallisesti toteutettavassa Kansa-koulu -hankkeessa. Pikassoksen alueella järjestetään syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana mm. kirjaamisvalmennuksia. Kirjaamisvalmentajat saavat valmiuksia kouluttaa alueensa työntekijöille määrämuotoista kirjaamista. Ks. lisää http://www.socom.fi/kansa-koulu/ ja Pikassoksen alueella www.pikassos.fi/kansa-koulu.

THL:n sosiaalihuollon tiedonhallinnan sivuilta löydät lisätietoa valtakunnallisesta kehittämistyöstä www.thl.fi/sostiedonhallinta