Kesätervehdys 2015

Uuden sosiaalihuoltolain soveltamisoppaasta on ilmestynyt verkkoversio. Oppaan käyttäjät voivat vaikuttaa lopulliseen sisältöön lähettämällä täydennyspyyntöjä ja kommentteja ministeriöön 10.8.2015 saakka.

Opas on tarkoitettu uuden sosiaalihuoltolain soveltamisen käsikirjaksi kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille, yhteistyökumppaneille ja muille sosiaalihuollon toiminnasta kiinnostuneille. Tarkoitus on, että opas antaisi vastauksia kevään 2015 koulutuskierroksen aikana usein esitettyihin kysymyksiin ja arkipäivän työssä esiin tuleviin tilanteisiin.

Voit tutustua oppaaseen tästä linkistä STM:n sivuilta.

Sosiaalisiamies seuraa vuosittaisella selvityksellään sosiaalihuollon asiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista. Selvityksen havaintoihin ja johtopäätöksiin voi tutustua tästä linkistä: Sosiaaliasiamiehen vuoden 2014 selvitys

Palvelumuotoiluhankkeessa (PPPR) kehitetettiin opas mielenterveyskuntoutujien asumisen tuen arviointiin. Opas on PPPR-hankkeen SATSHP:n kehittämisosion tuotos ja sitä juurrutetaan parhaillaan Satakunnan kuntien käyttöön. Opas on ladattavissa tästä linkistä Mielenterveyskuntoutujan asumisen tuen tarpeen arviointi -opas

 

LasSe-hankkeen kevätkirje LasSe-Uutiset 1/15 on ilmestynyt ja se löytyy täältä LasSe-Uutiset

Kevätkirjeessä on koottuna hankkeen tavoitteiden mukaiset tuotokset sekä pohdintoja hankkeen loppuvaiheen tunnelmista.

Hankkeen kahdeksasta opinnäytetyöstä kuusi tähän mennessä valmistunutta gradua, kandityötä ja opinnäytettä löytyvät tästä linkistä LasSe-hankkeen valmistuneet opinnäytetyöt