walk

Sosiaalialan kehittämistoiminnan asiantuntija

Pikassos on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Olemme voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistavat Hämeenlinnan, Tampereen ja Porin kaupungit. Toimipisteet sijaitsevat kussakin omistajakaupungissa. Toiminta-alueemme on Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta.
Lue lisää...

 

Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa -seminaarissa vaadittiin tasapuolisuutta sosiaalialan ja terveydenhuollon kehittämisen välille

Eduskunnan järjestämässä seminaarissa 17.9. pohdittiin sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen tulevaisuutta uusissa sote-rakenteissa. Puheenvuoroissa korostui vahva tarve turvata sosiaalialan kehittämis- ja tutkimuksen resurssit, sillä ainoastaan tutkimukseen perustuva kehittäminen varmistaa toimivien ja kustannustehokkaiden sosiaalialan palvelujen luomisen. Samalla haluttiin nostaa sosiaaliala tasavertaiseksi toimijaksi terveydenhuollon rinnalle. Lue lisää SOCCA:n sivulta.

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumin 8.9.2014 materiaalit

Pikassos ja TAYS/ kehitysvammahuolto järjestivät 8.9.2014 Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumin otsikolla 'Vanhemmuus on ihanaa!'. Kehittämisfoorumissa alustivat puheenjohtaja Amu Urhonen Kynnys ry:stä sekä projektipäällikkö Pia Mölsä Kehitysvammaisten tukiliiton Äiti ei pysy kärryillä -hankkeesta (RAY 2010-2014). Tilaisuuden materiaalit löytyvät täältä.

Pirkanmaan vammaisalan kehittämisfoorumi on kaikille vammaisalan ammattilaisille, opiskelijoille ja tutkijoilel avoin yhteisen oppimisen foorumi, joka kutsutaan koolle muutamia kertoja vuodessa. Voit liittyä kehittämisfoorumin sähköpostilistalle tästä linkistä.

LasSe-hankkeen syyskausi on käynnistymässä vilkkaasti!

LasSe-hankkeen kaikissa viidessä Väli-Suomen maakunnassa ovat käynnistyneet yhteiset kehittämistyöpajat ja tapaamiset.  Kaikkiaan erilaisia asiakkaan kohtaamiseen (A-moduuli), ls-tarpeen selvittämisen työn organisointiin (B) sekä yhteistyöverkostojen kanssa toimimiseen (C) keskittyviä moniammatillisia kohtaamisia on hankkeessa syksyn aikana toistakymmentä.

Hanke järjestää koulutuksia edistämään LasSe-hankekuntien toimijoiden työskentelyä.  Koulutuskokonaisuuden aloittaa Palmenian Lastensuojelutarpeen selvitys-koulutukset, jotka järjestetään Seinäjoella 16.9.14, Tampereella 28.10.14 ja Lahdessa 30.10.14.  Koulutus on erityisesti suunnattu lastensuojelun sosiaalityöntekijöille syventäväksi koulutukseksi, mutta myös muut hankekuntien sosiaalialan työntekijät ovat tervetulleita mukaan.Ls-selvitys koulutukset

Puolipäiväiset uusinnat aiheestaLastensuojelulaki lastensuojelun yhteistyökumppaneiden näkökulmasta-koulutukset ovat  10.11.14 Seinäjoella, 12.11.14 Lahdessa ja 18.11.14 Tampereella.Ls-lakikoulutukset yhteistyötahoille

Lisäksi meneillään ovat Pesäpuu Ry:n Kohtaamisen taidot- kaksipäiväiset prosessikoulutukset joka maakunnassa. Koulutukseen on kutsuttu osallistujat. Ohjelmat ja niissä olevat ilmoittautuislinkit löytyvät oheisista linkeistä. Lassen aineistokansiot linkistä pääset tutustumaan hankkessa tuotettuihin raportteihin ja koulutusten aineistoihin. 

Tervetuloa jatkamaan LasSe-Lastensuojelutarpeen selvittämisen kehittämistä Väli-Suomessa!

Uusi sosiaalihuoltolaki eteni eduskuntaan

Hallitus esittää uutta sosiaalihuoltolakia. Tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Laki parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 18. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lue STM:n tiedote tästä.

Sote-uudistus edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua

Lausuntokierroksella oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain luonnos antaa hyvät mahdollisuudet palvelujärjestelmän laajalle ja kunnianhimoiselle kokonaisuudistukselle.

Lakiluonnoksen hyväksyminen ei yksin takaa uudistuksen onnistumista, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina 16.9.2014 sosiaali- ja terveysministeriölle luovuttamassaan ennakkoarviossa. Useiden keskeisten tavoitteiden toteutuminen riippuu viime kädessä siitä, miten uudet sote-alueet ja tuotannosta vastaavat kunnat ja kuntayhtymät onnistuvat lain toimeenpanossa. Tiedote ja ennakkoarvio luettavissa THL:sivuilla.